ПОНУДА Maрије Богдановић

Адвокатска канцеларија Марије Благојевић, са седиштем у Нишу, TЦ Горча, основана је 1998.године.

Марија Благојевић уписана је у Регистар Министарства правде РС као посредник- медијатор, за мирно је решавање спорова путем преговарања.

Понуда за чланове Уније предузетника и занатлија је попуст од 10% за пружене услуге, а нарочито:

  • састав свих врста уговора,
  • заступање пред свим судовима, органима управе и трећим лицима,
  • израда општих и појединачних аката правних лица,
  • наплата потраживања у извршном поступку,
  • управни поступак и спор (порески, царински, пред инспрекцијама),
  • привредни преступи,
  • радно право,
  • правно саветовање

Контакт advmarija@live.com www.advokatmarija.co.rs ili putem telefona 066026286 i 018250720