O nama

Podsticanje inovacija i aktivizma članova Udruženja u svim oblastima privrede, povećanje rentabilnosti poslovanja svojih članova, jačanje proizvodnih trgovinskih i uslužnih kapaciteta, edukacija članova Udruženja, zaštita interesa preduzetnika, a naročito zanatlija,borba protiv siromaštva i zaštita interesa osoba sa invaliditetom.
Unija je član: BALKANSKI BIRO ZA PODRŠKI SREDNJEG
STALEŽA IZ JUGOISTČNE EVROPE – SOFIJA ZANATSKA KOMORA KOBLEC
KUĆE KLASTERA
REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE NIŠ
Unija zanatlija i preduzetnika regiona Južne Srbije ima 8700 člana
30.04.2011. godine potpisan je sporazum sa SAVEZOM KOLEKCIONARA SRBIJE
17.06.2011. godine potpisan je sporazum između UNIJE i ZANATSKE KOMORE MAKEDONIJE
20.07.2012. godine potpisan je sporazum sa
UNIJOM  PRIVREDNIKA, PREDUZETNIKA I ZANATLIJA TOPLIČKOG OKRUGA, PROKUPLJE
UZP je poslata deo mreže Centra za građanske inicijative iz Beograda.
NA ČELU UNIJE JE PREDSEDNIK GOSPODIN SRETEN DOKIĆ DOBITNIK MNOGOBROJNIH NAGRADA.
A U 2012. GODINI  DOBITNIK SPECIJALNOG PRIZNANJA U AKCIJI IZBORA MENADŽERA, DIREKCIJE ZA IZBOR NAJMENADŽERA BIH, JUGOISTOČNE I SREDNJE EVROPE, U ODRŽAVANJU  EDUKACIJE I OČUVANJU TRADICIONALNIH ZANATA, ČLAN ZAJEDNICE PREDUZETNIKA REGIONA NIŠ U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI.
ČLANOVI UNIJE ZANATLIJA I PREDUZETNIKA JUŽNI REGION SRBIJE.
        UNIJA ZANATLIJA I PREDUZETNIKA REGIONA JUŽNA SRBIJA POTPISALA JE MEMORANDUM O MEDJUSOBNOJ SARADNJI I RAZUMEVANJU SA:
Encouraging innovation and activism Association members in all areas of the economy, increasing the profitability of its members, strengthening trade production and service capacities, education of members of the Association, to protect the interests of entrepreneurs, especially the artisans, the fight against poverty and the protection of the interests of persons with disabilities.
The Union is a member of BALKAN BUREAU FOR SUPPORT MEDIUM
STOCKS FROM EUROPE JUGOISTČNE – SOFIA CHAMBER ZANATSKA Kobleco
CLUSTER HOUSE
REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE NIŠ
The Union of Craftsmen and Entrepreneurs of the region of South Serbia has 8700 member
1982 Award in Naples
1983 GOLD MEDAL AWARD
30.04.2011. signed the agreement with COLLECTORS SOCIETY OF SERBIAN
17.06.2011. agreement was signed between the Union and CRAFT CHAMBER OF MACEDONIA
20.07.2012. agreement was signed with the
UNION OF BUSINESSMEN, entrepreneurs and craftsmen TOPLIČKOG DISTRICTS, PROKUPLJE
LNG is sent to the network part of the Centre for Civic Initiatives from Belgrade.
TO LEAD THE UNION PRESIDENT MR SRETEN DOKIĆ won numerous awards.
IN 2012, A SPECIAL AWARDS WINNER SELECTION OF MANAGERS IN ACTION, THE DIRECTORATE Manager Selection BIH, SOUTHEAST AND CENTRAL EUROPE, THE MAINTENANCE OF EDUCATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL CRAFT, BOARD MEMBER OF ENTREPRENEURS region Nis Regional Chamber of Commerce.
UNION MEMBERS craftsmen and entrepreneurs SOUTHERN REGION SERBIAN.
Zahvaljujući zalaganju Dokić Srećka, Unija Zaatlija i peduzetnika Južni region Srbije, je stekao ugled koji premašuje granice, ne samo Srbije već i regiona što potvrđuje i nagrada Najmenadžer godine.
Za dosadašnji rad je stekao brojna priznanja i nagrade:
 • NAJMENADŽER 2012. godine, Bosna i Hercegovina, evropsko udruženje menadžera, direkcija za izbor Najmenadžera BIH, jugoistočne i srednje Evrope, od strane direkcije za izbor menadžera kao i evropskog časopisa menadžera
 • Gramata dodeljena od SADA vladike Srpske Pravoslave crkve, njegovog Preosveštenstva gospodina Irineja;
 • Nagrada od regionalne privredne komore;
 • Nagrada od zanatske komore Srbije;
 • Plakatu dodeljenu od strane udruženja privrednika jugoistočne Srbije, uniju Privrednika, preduzetnika i zanatlija topličkog kraja Prokuplje;
 • Nagrada unije poslodavaca Srbije.

Unija svojim članovima omogućava prekvalifikaciju za zanate, stručno osposobljavanje, oživljavanje starih zanata, organizuje izložbu radova, stalne prezentacije zanatlija.

Međunarodnom nagradom,najmenadžer 2012 godine, unija zanatlija i preduzetnika Južni region Srbije je potvrdila svoju profesioalnost u oblasti prekvalifikacije, kroz koju je prošlo više hiljada nezaposlenih lica, koja su nakon nje, bili osposobljeni za obavljanje deficitnih, proizvodnih starih i umetničkih zanata. Preko Unije je više od hiljadu lica, intero raseljena sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i preko četiri stotine rasejenih sa Kosova i Metohije. Stotine samohraih majki, lica sa invaliditetom i isto toliko lica manjinskih populacija.Takodje je stručno osposobljeno dosta talentovanih ikonopisaca za samostalni rad.

Niške zanatlije, okupljene u Uniji leta 2015 godine su pokrenule Akciju zapošljavanja nezapošljenih lica u okviru koje se čak i dodeljuju zlatne i srebrne plakete. Poslodavcima koji u toku meseca zaposle na neodređeno vreme najmanje jedno lice koje se nalazi na evidenciji agencije za zapošljavanje.Pored toga UZP je doprinelo da se stari zanati zaštite kako bi postali deo evropske baštine.

U saradnji sa gradom organizovani su prviajmovi starih zanata 2005 godine u Nišu

Niške zanatlije su se takođe medu prvima prijavile za dobrovoljni rad na crkvi Sveti Luka u Nišu, tom priliom su poklonili više od 100 umetničkih radova, kao i novčani deo.

Unija zanatlija i preduzetnika neguje izrazito dobar odnos i saradnju sa Regionalnom privrednom komorom i unijom poslodavaca Srbije.

Sa privrednicima i zaalijama ima dogovor i zajedički potpisan memorandum o razumevanju i saradnji sa ciljem zajedničkog nastupa

srecko-nagrade

za sajt za sajt01

18 Comments

 1. Ja se zovem Ivana, danas ja ću vam reći o mom iskustvu korišćenja spreja Fito Spray za mršavljenje.

  Sa problemom višaka kilograma poznati su mnogi ljudi. Posebno žene pate od ovoga problema. Neko odluči da ništa ne radi i nažalost, može samo povremeno da promeni garderobu, a neko počinje da se bori sa problemom. Na ovom spisku i ja sam.

  Moja težina je jako bitna za mene. Mnogo puta sam ga pokušala izgubiti ga korišćenjem različitih dijeta i uzimanjem raznih specijalnih proizvoda koji mogu da sagore masti i koji smanjuju apetit. Shvatila sam da mnogi proizvodi koji su veoma poznati i jako popularni, mogu pomoći ali uglavnom nakon upotrebe ovih proizvoda kroz neko vreme težina se ponovo vrača. Zbog toga nisam znala šta mogu da uradim u mojom slučaju. Bila sam veomo uznemirena.

  сви познати састојци

 2. игру трансформеры все части
  герои меча и магии 3 wog русская версия
  короткие песни на звонок телефона прикольные
  песни в исполнении лолиты милявской
  песни из фильма городской охотник корея

  книги про рыцарей в формате fb2
  танковый биатлон 2015 весь
  грязные деньги и любовь все серии
  книги по криминологии для адобе ридер
  сталкер обратный отсчет гра

  музыку никита киоссе
  сталкеры времени игорь шабельников
  мультик простоквашино в хорошем качестве
  три богатыря на дальних берегах игры
  минусовки с текстом

Leave a Reply

Your email address will not be published.